ادبیات دهه 1990 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1990 میلادی
 کتاب نیچه و مکتب پست مدرن

کتاب نیچه و مکتب پست مدرن

اثر دیو رابینسون از انتشارات فرزان روز


 کتاب کیه رکگور

کتاب کیه رکگور

اثر دیو رابینسون از انتشارات پردیس دانش


 کتاب در اتاقم را به روی خودم قفل می کنم

کتاب در اتاقم را به روی خودم قفل می کنم

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات قطره


 کتاب روسو

کتاب روسو

اثر دیو رابینسون از انتشارات پردیس دانش


 کتاب علم بازاریابی شبکه ای

کتاب علم بازاریابی شبکه ای

اثر رندی گیج از انتشارات پردیس دانش


 کتاب درخت گلابd

کتاب درخت گلابd

اثر داریوش مهرجویی - گلی ترقی از انتشارات کتاب سرا


 کتاب گورستان غریبان

کتاب گورستان غریبان

اثر ابراهیم یونسی از انتشارات نگاه


 کتاب کتاب بیهوده

کتاب کتاب بیهوده

اثر کریستین بوبن از انتشارات دوستان


 کتاب فرسودگی

کتاب فرسودگی

اثر کریستین بوبن از انتشارات دوستان


 کتاب دکارت

کتاب دکارت

اثر دیو رابینسون از انتشارات پردیس دانش