کتاب اعجاز واقعی

اثر وین دایر از انتشارات هامون - مترجم: محمدرضا آل یاسین-ادبیات دهه 1990