کتاب بیشعوری 3

اثر خاویر کرمنت از انتشارات شبگون - مترجم: اسحاق احمدی-ادبیات دهه 1990

کتاب سوم از سه گانه ی بی شعوری: توطئه ی بی شعوری، یا آیا زمانی برای متوقف کردن بی شعوری هست؟

دکتر کرمنت حرکت رو به جلویش را در برابر امواج دسیسه چینی بی شعوری هم چنان ادامه می دهد. با شناسایی بی شعور ها و طرز رفتارشان در طول زندگی شخصی آنان پی خواهید برد که آماده ی بزرگ ترین افشاسازی قرا خواهید بود؛ به همین دلیل هم در قرن گذشته پیش بی شعوری به شکل حرکتی خزنده و توطئه ای بین المللی همواره در جریان بوده است.
ما آدمیان بر این باوریم که تمامی مشکلات اجتماعی ریشه در فقر، جهل و استثمار دارد، اما تا امروز اشتباه می کرده ایم. تمامی این مشکل به خاطر وجود افراد بی شعوری است که به جایگاه و مقامی دست یافته اند و اینک جامعه را در وضعیتی سردرگم و آشفته اداره می کنند.


خرید کتاب بیشعوری 3
جستجوی کتاب بیشعوری 3 در گودریدز

معرفی کتاب بیشعوری 3 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بیشعوری 3


 کتاب روسو
 کتاب هری پاتر و حفره اسرارآمیز
 کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند
 کتاب ابر ابله
 کتاب رویاهای انیشتن
 کتاب راز سایه