کتاب تجاوز قانونی

اثر کوبو آبه از انتشارات مروارید - مترجم: علی قادری-ادبیات دهه 1990

سبک نوشتاری آبه به گونه‌ایست که وی را به نویسندگان مکتب پست مدرنیسم نزدیک می‌کند. احساس کوبه آبه در داستان‌های کوتاه و بلندش کاملا فرا ملی است؛ آبه تنها از ژاپن نمی‌گوید، او از تمام دنیا سخن به میان می‌آورد.


خرید کتاب تجاوز قانونی
جستجوی کتاب تجاوز قانونی در گودریدز

معرفی کتاب تجاوز قانونی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تجاوز قانونی


 کتاب ماده شیر سفید
 کتاب چرخه کنتاکی
 کتاب سفر عشق
 کتاب 365 گام تا موفقیت
 کتاب پسری که روی تختی پر از برف خوابید
 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟