کتاب تجاوز قانونی

اثر کوبو آبه از انتشارات مروارید - مترجم: علی قادری-ادبیات دهه 1990

سبک نوشتاری آبه به گونه‌ایست که وی را به نویسندگان مکتب پست مدرنیسم نزدیک می‌کند. احساس کوبه آبه در داستان‌های کوتاه و بلندش کاملا فرا ملی است؛ آبه تنها از ژاپن نمی‌گوید، او از تمام دنیا سخن به میان می‌آورد.


خرید کتاب تجاوز قانونی
جستجوی کتاب تجاوز قانونی در گودریدز

معرفی کتاب تجاوز قانونی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تجاوز قانونی


 کتاب قتل غیر عمد
 کتاب خدا حفظتان کند دکتر کوارکیان
 کتاب عروس فریبکار
 کتاب سروده های جیاکومو لئوپاردی
 کتاب ستاره سرگردان
 کتاب استالینگراد - آغاز پایان