کتاب شنل پاره

اثر نینا بربروا از انتشارات ماهی - مترجم: فاطمه ولیانی-ادبیات دهه 1990

شنل کهنه را از یک صندوق قدیمی بیرون آوردیم که در خانه‌ی پدربزرگ ماندگار شده بود. با وجود قدیمی بودن و بیدخوردگی، باشکوه است. می‌توان خود را از سر تا پا در میان آن پوشاند و از سرما مصون ماند. ما بلایای بسیار از سر گذرانده بودیم. از هیچ‌چیز نمی‌هراسیدیم و مصیبت‌های دیگری نیز در پیش داشتیم. دعاها را فراموش کرده بودیم. زندگی امیدها را از ما ستانده بود. دعاها و امیدها از میانمان رخت بربسته بودند، بی‌بازگشت. امروز زمانه‌ی دیگری است. من باید به سویی بروم و تو به سویی دیگر. ما این شنل کهنه را دو پاره خواهیم کرد.


خرید کتاب شنل پاره
جستجوی کتاب شنل پاره در گودریدز

معرفی کتاب شنل پاره از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شنل پاره


 کتاب ادیپ در جاده
 کتاب نقشه بندی ذهنی
 کتاب ایمان یا بی ایمانی
 کتاب آشنایی با تورینگ
 کتاب نقش زور در روابط بین الملل
 کتاب داستان های نیویورکر