کتاب قربانیان وظیفه

اثر اوژن یونسکو از انتشارات ترانه - مترجم: علی باش-ادبیات دهه 1990

In a house on an island a very old couple pass their time with private games and half-remembered stories. With brilliant eccentricity, Ionescos tragic farce combines a comic portrait of human folly with a magical experiment in theatrical possibilities.


خرید کتاب قربانیان وظیفه
جستجوی کتاب قربانیان وظیفه در گودریدز

معرفی کتاب قربانیان وظیفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قربانیان وظیفه


 کتاب انتقادی و بالینی
 کتاب کوری
 کتاب سوپ جوجه برای روح نوجوان
 کتاب نامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی
 کتاب سه شنبه ها با موری
 کتاب رفته،عزیزم،رفته